Organy organizujące XXII GZB w Krośnie:

Krosno - średniowieczny, ufortyfikowany gród, dawne Królewskie Wolne Miasto, ośrodek handlu płótnem, suknem i winem węgierskim – do niedawna jeszcze było stolicą województwa. Dzisiaj jest 50-tysięcznym miastem średniej wielkości, sklasyfikowanym na 6 miejscu w rankingu miast Polski, w których żyje się najlepiej. Ten niewątpliwy sukces staje się zrozumiały, gdy się rozważa dzieje miasta.
[www.krosno.pl]

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej - Fundacja jest konsekwencją pierwszych podjętych przez krośniankę Bogusławę Nykiel - Ostrowską starań o stworzenie w Krośnie organizacji niosącej pomoc osobom dotkniętym chorobą nowotworową, z którą to przez ostatnie lata swojego życia sama się zmagała. Fundacja oprócz niesienia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej postanowiła kontynuować wszystkie przedsięwzięcia swojej patronki, które służą tak promocji Krosna i Podkarpacia, jak i integracji środowisk lotniczych.
[www.fundacja.otwartychserc.org]

Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie - jest jednym z większych klubów lotniczych w Polsce. W Krośnie lata lub skacze ze spadochronem ponad 300 osób w różnym wieku i profesji. W ciągu roku AP wykonuje prawie 1500 skoków ze spadochronem i około 4000 lotów. Lotniskiem macierzystym klubu jest EPKR (w tym samym mieście). AP prowadzi działalność lotniczą w sekcjach: samolotowej, szybowcowej, spadochronowej, modelarskiej, konstruktorów amatorów oraz Klubie Seniorów Lotnictwa [www.aeroklub-podkarpacki.pl]

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - [www.rckp-krosno.pl]

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie - [www.mosirkrosno.pl]