Polecamy! Konkurs fotograficzny 2024

Witaj w GZB!


Nie wszystkie funkcje dostępne są na urzędzeniu mobilnym takim jak telefon lub tablet. Prosimy - surfuj po naszej balonowej witrynie także z komputera stacjonarnego lub laptopa :) W razie problemów najszybciej skontaktujesz się z nami przez facebooka. Z balonowym pozdrowieniem - Sztab GZB!

split Images
Shape Images

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Głównym organizatorem Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie jest Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.

  • - Zarząd fundacji zainicjował GZB w Krośnie w 2001 r.
  • - GZB w Krośnie na stałę wpisały się w długi majowy weekend
  • - Tysiące gości, fanów i miłośników baloniarstwa przybywają co rok
  • - Dziesiątki koncertów gwiazd ogólnopolskiego formatu na przestrzeni lat
split Images
Shape Images

Miasto Krosno

Krosno jest jednym z najpiękniejszych miast dawnej Galicji. To zarazem kolebka wielu przemysłów - miejsce idealne do poznania dziejów hutnictwa szkła i szklanej twórczości, pełne pamiątek po przemyśle naftowym i jego twórcach, wspomnień po światowej sławy wynalazcach i prekursorach techniki. Miasto leżące na węgierskim trakcie handlowym od wieków było ośrodkiem rzemiosła i handlu. Dzisiaj urzeka pięknem zabytkowych kamieniczek, które podziwiać możemy siedząc kawiarnianym ogródku.

split Images
Shape Images

Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie

Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza w Krośnie to organizacja społeczna, która powstała 28 września 1945 roku. Aeroklub jest spadkobiercą pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków i pragnie wzbogacić te tradycje o nowe wartości. Dzięki zaangażowaniu społeczności lotniczej działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.

split Images
Shape Images

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze. RCKP prowadzi także działalność międzynarodową w szczególności skierowaną na kraje pogranicza, w celu prezentacji i rozwoju kultury narodów pogranicza oraz budowania międzykulturowego dialogu.

split Images
Shape Images

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie

Przedmiotem działania Ośrodka jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb z zakresu kultury fizycznej. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzi inną działalność zleconą przez Gminę Krosno. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Krosno, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy. Nieruchomości, którymi włada Ośrodek stanowią własność Gminy Krosno i oddane zostały Ośrodkowi w trwały zarząd.