Najstarszy istniejący polski balon na ogrzane powietrze

SP-BZP z Harcerskiego Klubu Balonowego (rok założenia 1984). Balon wyprodukowano na Węgrzech, m.in. ze składek harcerzy.