Historia GZB w Krośnie:

Historia Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie sięga roku 2000.

Wtedy to z inicjatywy Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej i Adama Gruszeckiego balony po raz pierwszy zagościły na krośnieńskim niebie. Nikt wówczas nie przypuszczał, że na stałe trafią one do kalendarza największych sportowych imprez lotniczych w Polsce. Rosnąca szybko liczba uczestników czyniła z zawodów najbardziej prestiżową imprezę w swojej kategorii w kraju, zaś rozmach imprez towarzyszących i ilość gromadzonej widowni spowodowały, że stała się ona największym cyklicznym wydarzeniem sportowo estradowym na Podkarpaciu.

Choć balony widoczne są w całym powiecie, to głównym miejscem lokalizacji zawodów jest krośnieńskie lotnisko. To stąd najczęściej uczestnicy zawodów wzbijają się w powietrze, to tutaj ustawiona jest scena, na której pojawiają się największe gwiazdy polskiej estrady, to tutaj publiczność jest świadkiem wielu atrakcji o charakterze lotniczym. Najważniejszymi uczestnikami imprezy są oczywiście załogi balonowe, wśród których tradycyjnie ponad połowa to obcokrajowcy.Oprócz emocji sportowych związanych z rozgrywaniem konkurencji balonowych, widzowie mogą podziwiać popisy pilotów samolotowych, szybowcowych, spadochroniarzy, pokazy lotów śmigłowcem, a zdecydowanie największą atrakcją są występy zespołu akrobacyjnego „Iskry”. Bardzo liczną widownie gromadzą na lotnisku koncerty estradowe, trudno wymienić wszystkie gwiazdy, które uatrakcyjniły dotychczasowe dziesięć edycji imprezy.

Podobnie jak nie sposób wyliczyć wszystkie pozostałe atrakcje, które organizatorzy przygotowują dla dorosłych i dzieci. Szacuje się, że rokrocznie w czasie trwania zawodów krośnieńskie lotnisko odwiedza nie mniej niż 60 tys. widzów, wśród których są również ci przybyli z odległych miejsc kraju. Każdego roku dużym zainteresowaniem cieszą się pojawiające się w tłumie znane twarze ze świata polityki, filmu czy estrady. Niektórzy z nich są już stałymi miłośnikami krośnieńskiej imprezy. Górskie Zawody Balonowe w Krośnie stały się też sporym wydarzeniem o charakterze medialnym.

Relacje z przebiegu konkurencji nadają prawie wszystkie media o zasięgu centralnym, szczególnie dotyczy to telewizji, jak również wszystkie media o charakterze lokalnym. W zeszłym roku kilku-dziesięciominutowy film o krośnieńskiej imprezie nagrała i kilkakrotnie wyemitowała TVP. Możemy zapewnić, że tegoroczne zainteresowanie mediów tym wielkim wydarzeniem będzie rekordowe.

Organizatorami Górskich Zawodów Balonowych są: Fundacja Otwartych Serc, Prezydent Miasta Krosna, Aeroklub Podkarpacki. W imieniu prezydenta Krosna część estradową imprezy organizuje Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Przez kilkanaście edycji wśród organizatorów był także Lotniczy „Skrzydlata Polska". Prestiż Zawodów podnosił patronat obejmowany przez znane osobistości, jak np. Minister Sportu i Turystyki czy ś.p. Prezydent RP Na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Impreza jest również wielkim przedsięwzięciem logistyczno- organizacyjnym. Do obowiązków organizatorów należy przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych warunków do rozegrania konkurencji sportowych. Największe koszty pochłaniają: zakup gazu do balonów oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla kilkuset zawodników i gości imprezy.

Spore środki przeznaczone są także na funkcjonowanie profesjonalnej estrady i honorariów dla artystów oraz stworzenie odpowiednich warunków sanitarnych, cateringowych oraz zapewnienie bezpiecznego uczestnictwa w imprezie dla wielotysięcznej widowni.

Ziemia Krośnieńska Specyfika terenu, w którym rozgrywane są zawody, czyni je imprezą szczególną, inną niż wszystkie pozostałe organizowane w kraju. Podniesiony poziom trudności rozgrywanych tu konkurencji jest przynętą dla pasjonatów tego sportu, toteż i w tym roku zapewniona jest doborowa obsada startujących.

Wysoki poziom sportowy, przepiękne krajobrazy, rozmach organizacyjny i nade wszystko gościnność mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej to czynniki, które gwarantują niezapomniane przeżycia uczestnikom, gościom i widzom tej niezwykłej imprezy.