Wyniki po 10 konkurencjach - lot wieczorny 2 maja 2011

  • 2011-05-03 08:57:35

LOT KALKULOWANY (CRAT) - Zawodnicy usiłuja zrzucić marker w obszarze mierzonym jak najbliżej krzyża. Obszar(y) mierzony(e) mają osobne okresy czasowe aktywnosci. Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza. Zawodnik, który nie zrzuci swojego markera w obszarze mierzenia w okresie jego aktywności nie osiaga rezultatu. Dane konkurencji: określenie pozycji krzyża, określenie obszarów mierzonych i ich okresów aktywności, minimalna i maksymalna odległość miejsca startu od celu.

CEL WYZNACZONY PRZEZ SĘDZIEGO (JDG) - Zawodnicy starają się zrzucić marker jak najbliżej celu. Wynikiem jest odległość od krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejsza odległość jest najlepsza. Dane konkurencji: pozycja celu lub krzyża.

3DT - w przestrzeni trójwymiarowej (3DT) – zawodnicy starają się osiągnąć jak największą odległość w określonej przestrzeni; rezultatem jest zsumowana horyzontalna odległość pomiędzy ważnymi punktami lotu w danej przestrzeni powietrznej i Wyścig do strefy – piloci usiłują zrzucić marker w najkrótszym czasie w obszarze pomiarowym.

KĄT (ANG) - Zawodnicy usiłują osiągnąć jak największą zmianę kierunku od założonego kierunku. Zmiana kierunku jest kątem zawartym pomiędzy założonym kierunkiem i linią "A-B". Rezultatem jest kąt pomiędzy założonym kierunkiem i linia "A-B". Największy kąt jest najlepszy. Dane konkurencji: określenie punktów "A" i "B", założony kierunek, minimalna i maksymalna odległość między "A" i "B".

Zestawienie wyników po 10 konkurencjach XII Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie. 

Total score including task 10

1. D. Zarzycki - Total: 7179 | CPP: 744 | Task 7: 680 | Task 8: 563 | Task 9: 500 | Task 10: 1000

2. Zb. Jagodzik - Total: 6698 | CPP: 696 | Task 7: 1000 | Task 8: 500 | Task 9: 500 | Task 10: 809

3. J. Barski - Total: 6648 | CPP: 691 | Task 7: 703 | Task 8: 550 | Task 9: 500 | Task 10: 834

Zobacz wyniki wszystkich zawodników po 10 kunkurencjach.