Poniedziałkowe konkurencje balonowe - 2 maja 2011

  • 2011-05-02 12:42:09

Fly in (FIT) - Piloci wybierają własne miejsce startu i starają sie osiągnąć krzyż (cel).
Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejsza odległość jest najlepsza.
Dozwolony jest tylko jeden zrzut markera lub lądowanie punktowane. Lądowanie punktowane musi byc zgłoszone przydzielonemu obserwatorowi tak szybko jak to jest możliwe.
Dane konkurencji: pozycja celu(ów) lub krzyża(y), minimalna i maksymalna odległość od miejsca startu do celu, ilość dozwolonych startów

Cel wyznaczony przez sędziego (JDG) - Zawodnicy starają się zrzucić marker jak najbliżej celu. Wynikiem jest odległość od krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejsza odległość jest najlepsza. Dane konkurencji: pozycja celu lub krzyża.

Wyścig do strefy (RTA) -  Zawodnicy usiłują zrzucić marker w najkrótszym czasie w obszarze (obszarach) pomiarowym. Rezultatem jest ustalony czas pomiędzy startem a lądowaniem. Najkrótszy czas jest najlepszy. Czas jest liczony do momentu zobaczenia przez obserwatora zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia i podjęcia z ziemi przez obserwatora, zależnie od tego co było pierwsze. Obserwatorzy przygotowując się do tej konkurencji musza upewnić się, że posiadają stopery.
Dane konkurencji: określenie czasu, opis obszaru (obszarów) pomiarowego

Walc (HZW) - Zawodnicy starają się zrzucić marker do najbliższego krzyża (celu).
Wynikiem jest odległość od markera do najbliższego krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu.
Dane konkurencji: pozycje różnych celów lub krzyży.

XII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe KROSNO 29.04-3.05.2011

1. D. Zarzycki - Total: 4436 | CPP: 765 | Task 1: 650 | Task 2: 873 | Task 3: 100 | Task 4: 959 | Task 5: 916 | Task 6: 938

2. J. Barski - Total: 4061 | CPP: 702 | Task 1: 250 | Task 2: 250 | Task 3: 853 | Task 4: 904 | Task 5: 1000 | Task 6: 804

3. Zb. Jagodzik - Total: 3889 | CPP: 673 | Task 1: 858 | Task 2: 760 | Task 3: 971 | Task 4: 550 | Task 5: 300 | Task 6: 450

Zobacz szczegółowe wyniki wszystkich zawodników.