Przyjmujemy wnioski akredytacyjne

  • 2017-04-06 14:32:27

POBIERZ FORMULARZ AKREDYTACYJNY - KLIKNIJ TUTAJ.

Regulamin Akredytacyjny
XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe 2017 | Balonowy Puchar Polski | Balony nad Krosnem 2017
29 kwietnia - 3 maja 2017

1. Warunkiem ostatecznego przyznania akredytacji dziennikarskiej na XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe 2017 jest wypełnienie formularza akredytacyjnego - uzupełniając wszystkie pola. Akredytację może uzyskać tylko osoba pełnoletnia. Organizator ma prawo odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

2. Wypełniony wniosek o akredytację (w formacie .doc, .pdf lub. jpg) należy przesłać mailem na adres: gorskiezawodybalonowe@gmail.com

3. Osoby ubiegające się o akredytacje, nie przynależące do redakcji lub wydawnictwa proszone są o zaznaczenie w polu NAZWA REDAKCJI informacji akredytacja niezależna oraz podania adresu www jako miejsca publikacji treści i fotografii z wydarzenia.

4. Ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa 23 kwietnia 2017 roku.

5. Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz komunikatem na stronie www. gorskie-zawody-balonowe.pl

6. Akredytacja dziennikarza/fotoreportera uprawnia do wejścia na teren imprezy (do części lotniczej i koncertowej). Wszystkie zasady dotyczące rejestracji koncertu za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej przed każdym odbywającym się koncertem w ramach wydarzenia Balony nad Krosnem 2017. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad, lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.

7. Redakcje, spotterzy i reporterzy niezależni z WAŻNĄ akredytacją zobowiązują się do przesłania 20 zdjęć z XVIII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych 2017 wraz z pisemną zgodą na ich wykorzystanie w celach promocyjno-informacyjnych przez organizatora. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: gorskiezawodybalonowe@gmail.com po zakończeniu wydarzenia, tj po 3 maja 2017 roku.

8. Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w strefie objętej wydarzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem terenu płyty lotniska, na której odbywać się będą operacje lotnicze.

9. Wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przyznawania akredytacji.