Tankowanie gazu | Gas refueling

  • 2016-04-25 01:46:22

W dniach od 30 kwietnia do 2 maja tankowanie gazu odbywać się będzie w godzinach: od 8 do 12:00 oraz od 20:00 do 24:00.

Miejsce tankowania: Krosno, ul. Lotników 20.

***

Gas refueling gas:
- April 29 from 16:00 to 24:00,
- April 30 - May 2 from 8:00 to 12:00 and from 20:00 to 24:00.
place: Krosno, 20 Lotników Street