Tankowanie gazu | Gas refueling

  • 2018-04-20 00:53:00

Jak w ubiegłych latach tak i teraz tankowanie odbywać się będzie na płycie postojowej lotniska od strony południowej.

Dojazd do miejsca tankowania ulicami:
- od strony Jasła ulicami: Podkarpacka, Zręcińska, Lotników,
- od strony miasta: Podkarpacka, Wyszyńskiego, Słoneczna, St.Batorego.

Ekipy balonowe zgłaszające się w dniu 29.04.2018 będą się mogły zatankować od godz 15-tej do godz 24-tej.

W dniach 30.04, 01.05, 02.05 tankowanie odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz od 20:00 do 24:00.

Tankujemy 4 butle oznakowane logiem Zawodów Balonowych.

** Gas refuelling, like in previous years, will take place on the apron (from the southern side)

Access to the gas refuelling point:

Approaching the point from Jasło, through streets: Podkarpacka, Zręcińska, Lotników

Approaching the point from the city centre, through streets: Podkarpacka, Wyszyńskiego, Słoneczna, St.Batorego.

Balloon teams that check-in on the 29th April 2018 may refuel between 3pm-12am (midnight)

On 30 th April, 1st and 2nd May 2018 the teams may refuel between 9am-12pm(noon) and 8pm-12am(midnight)

Please refuel 4 tanks marked with the logo of the Balloon Competition.