UŻYWAMY CIASTECZEK (cookies).
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X


Mariusz Sebastianka


Bartosz Kolanko


Jacek Krzanowski

Dodaj siebie
"Mountain Balloon Competition in Krosno are the best in Poland!"
Laurynas Komža
KROSNO24: Majówka coraz bliżej. Sprawdź kto zagra na "Balonach" | TERAZKROSNO: Balony nad Krosnem 2018 - Program | KROSNOCITY: Balony nad Krosnem: Dwie bezpłatne linie autobusowe i zmieniona organizacja ruchu | KROSNO24: Balonowa dyskoteka pod gwiazdami. Organizują ją młodzi krośnianie 
...
WIADOMOŚĆ / NEWS


III edycja konkursu "Balony w czerni i bieli oraz kolorze"

Opublikowano 2016-04-29 20:05:38

Krośnieński Portal Informacyjny KrosnoCity.pl przy współpracy z Fundacją Otwartych Serc zaprasza wszystkich wielbicieli fotografii i sportu balonowego do udziału w III edycji konkursu fotograficznego. Laureat konkursu otrzyma pamiątkową nagrodę z XVII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych oraz XXXII Balonowych Mistrzostw Polski.

"Balony w czerni i bieli oraz kolorze" - tak brzmi temat konkursu organizowanego po raz trzeci przez Krośnieński Portal Informacyjny KrosnoCity.pl w ramach odbywających się XVII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych oraz XXXII Balonowych Mistrzostw Polski w Krośnie (30.04 - 2.05.2016).

Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną dwie fotografie (dwóch laureatów), jedna wykonana techniką w kolorze, druga monochromatyczna (czarno-biała).

Poza techniką wykonania ważny jest pomysł i twórcza interpretacja tematu! Operuj subtelną grą światła i cienia, kompozycją kadru, zamknij swoją interpretację w obrazie fotograficznym. Wychwyć w otaczającej rzeczywistości piękno balonowego pejzażu. Pamiętaj: fotomontaże zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem. Nie zwlekaj, chwytaj za sprzęt już dziś!

Warunki techniczne
Jedna osoba może zgłosić tylko 2 zdjęcia zrobione w wersji kolorowej lub monochromatycznej (czarno-białe). Dla zwycięzców przewidziana jest pamiątkowa nagroda, a także pokonkursowa publikacja najlepszych prac na portalu KrosnoCity.pl oraz na oficjalnej stronie www.gorskie-zawody-balonowe.pl.

Na prace czekamy do 3 maja 2016. Należy je przesłać mailem na adres konkurs@krosnocity.pl. W tytule należy wpisać: KONKURS FOTO-BALONY.
 

Regulamin konkursu fotograficznego „Balony w czarno-bieli i kolorze"

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Krośnieński Portal Informacyjny KrosnoCity.pl

2. Zdjęcia należy nadsyłać do 3 maja 2016 roku na adres mailowy: konkurs@krosnocity.pl, tytułem: KONKURS FOTO-BALONY. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu (do wiadomości redakcji).

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 7 maja 2016.

4. Organizatorzy uhonorują dwóch laureatów konkursu (najlepsze zdjęcie w kolorze i najlepsze zdjęcie w czerni i bieli) pamiątką z XVII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych oraz XXXII Balonowych Mistrzostw Polski.

5. Wyniki Konkursu zostaną podane na portalu KrosnoCity.pl oraz na stronie www.gorskie-zawody-balonowe.pl. Laureaci otrzymają również powiadomienie drogą mailową.

6. Wszystkie prace uczestników zostaną opublikowane w fotogalerii na Krośnieńskim Portalu Informacyjnym KrosnoCity.pl oraz na oficjalnej stronie www.gorskie-zawody-balonowe.pl.

II. Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii.

2. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy i goście XVII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych oraz XXXII Balonowych Mistrzostw Polski.

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: organizatorzy konkursu, akredytowani dziennikarze, zawodnicy XVII GZB i XXXII BMP oraz organizatorzy wydarzenia "Balony nad Krosnem".

4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace (zdjęcie w kolorze lub zdjęcie czarno-białe).

Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

III. Zasady Konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii, na której uwieczniony zostanie pejzaż z balonami w tle. Inspiracje wykonania fotografii są dowolne.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych, korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

3. Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

IV. Kryteria nadsyłania prac
1. Zdjęcia należy nadsyłać do 3 maja 2016 roku na adres mailowy: konkurs@krosnocity.pl, tytułem: KONKURS FOTO-BALONY. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko.

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
- minimalne wymiary fotografii 1600px na dłuższym boku
- maksymalne wymiary fotografii 2500px na krótszym boku
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG

V. Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu konkursu lub niespełniających innych zasad konkursu. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość, itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac konkursowych oświadcza, że: akceptuje niniejszy Regulamin i jest autorem nadesłanych zdjęć.

2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w tytułach Organizatora (strony internetowe, profile społecznościowe, itp.)

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

mgPOCZYTAJ TAKŻE / OTHER NEWS
Hot Air Balloon Championship of Poland and Mountain Balloon Competition - Invitation 2019 / 2019-03-08 08:40:11
Zaproszenie XX Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe 2019 / 2019-03-05 13:38:28
Zwycięża Tomasz Filus (Klub Sportów Balonowych Wrocław) / 2018-05-02 23:20:11
Tomasz Filus (Klub Sportów Balonowych Wrocław) na prowadzeniu. / 2018-05-02 07:42:09
Briefing sportowy 30 kwietnia - zmiana godziny / 2018-04-29 21:30:01
Informacja dla zawodników / Information for the players / 2018-04-23 13:53:13
Obowiązek posiadania radia / The obligation to have a radio / 2018-04-20 00:59:21
Tankowanie gazu | Gas refueling / 2018-04-20 00:53:00
Hot Air Baloon Championship of Poland and Mountain Balloon Competition - Invitation / 2018-03-07 11:11:12
Zaproszenie XIX Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe 2018 / 2018-03-07 10:41:38
Noclegi

fb.com/gorskiezawodybalonowe

Balony nad Krosnem

Balony LIVE
Sponsorzy 2018

Dla mediów

Plakat

Projekt unijny
SPONSORZY 2018
Koncepcja: matelowski.pl